Odstúpenie od zmluvy

Zodpovednosť za obsah

Obsah našich stránok bol vytvorený veľmi starostlivo. Napriek tomu nenesieme zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu.

Ako poskytovateľ služby sme podľa §7 ods.1 TMG zodpovední za obsah stránok podľa všeobecných pravidiel. Podľa §8-10 TMG nemáme, ako poskytovateľ služby, žiadnu povinnosť prenášané alebo uložené informácie monitorovať alebo podľa okolností prešetrovať, či sa netýkajú nezákonnej činnosti. Povinnosť odstrániť alebo zablokovať použitie informácií podľa všeobecných zákonov zostáva nedotknutá. Túto povinnosť je však možné nárokovať len od momentu, kedy bolo oznámené konkrétne porušenie pravidiel. Ak sa dozvieme o takomto porušení pravidiel, zodpovedajúci obsah ihneď odstránime

 

Zodpovednosť za linky

Naša ponuka obsahuje linky na externé stránky tretích osôb, na obsah ktorých nemáme žiaden dosah. Preto za ne nemôžeme niesť zodpovednosť. Za obsah prepojených stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prelinkované stránky boli preverené kvôli možnému porušeniu pravidiel v momente pripojenia. Nelegálny obsah v momente prelinkovania nebol zistený. Neustála kontrola prelinkovaných stránok bez konkrétnej informácie o porušení pravidiel nie je možná. V prípade oznámenia o porušení pravidiel takéto prelinkovanie okamžite odstránime.

  

Autorské práva

Obsah stránky a práca na týchto stránkach podliehajú nemeckým zákonom o autorských právach. Aj príspevky tretích osôb podliehajú rovnakým zákonom. Reprodukcia, adaptácia, distribúcia alebo akákoľvek forma zneužívania mimo medze autorských práv si vyžaduje písomný súhlas autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kopírovanie tejto stránky je dovolené výlučne pre privátne, nekomerčné účely.

Prevádzkovatelia týchto stránok sa snažia rešpektovať autorské práva iných osôb, resp. používať svoje vlastné alebo voľne šíriteľné diela.

 

Ochrana osobných údajov

Pokiaľ sú na našich stránkach získavané osobné údaje (napr. meno, adresa, alebo e-mailová adresa), tieto sú uvádzané na dobrovoľnej báze. Poskytovanie ponuky a služby prebieha vždy, keď je to možné, aj bez udania osobných údajov.

Upozorňujeme, že prenos dát cez internet (napr. komunikácia pomocou e-mailu), nie je dostatočne bezpečné. Úplná ochrana dát pred prístupom tretích strán nie je možná.

Využitie údajov, uvedených v rámci povinných informácií, tretími stranami na zasielanie nevyžiadanej reklamy a informačných materiálov je prísne zakázané. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo urobiť právne kroky v prípade nevyžiadaných reklamných informácií, ako sú napr. spamy.

Zdroj: eRecht24.de

Nálepka na auto YOUNiiK

YOUNiiK® je mobilný!YOUNiiK® Autosticker

Úplne mobilný - YOUNiiK® urobí aj mobilné prístroje na 4 kolesách unikátnymi! Tvoja vlastná fotka, dizajn alebo motív z ponuky YOUNiiK® ako Autonálepka - vďaka vysokokvalitnej fólii je odolná aj umývaniu auta!

Nespáľ sa!

Pre dievčatá, ktoré také sú a pre chalanov, ktorí za to stoja: 

Horúce dievčatá YOUNiiK!

Zafarbi si TV!


YOUNiiK® má teraz aj individuálne rámy pre tvoj Sharp LCD-TV! Tvoj televízor - tvoj štýl! viac ...

Povrch -


 - ale štruktúrovaný: tak sa dá opísať naša nová kategória dizajnov  "Povrchy a štruktúry" . Mobilné prístroje sa určite budú páčiť!